Schodiště v interiéru

Přidáno 16. 01. 2018

Schodiště v interiéru

Pokud teď právě stavíte rodinný dům či zařizujete mezonetový byt, určitě jste narazili na problém, co se schody.

V následujícím příspěvku stručně mapujeme některé podněty, které byste neměli při řešení schodů ve vašem bytě opomenout. Těmi jsou zejména vhodné umístění schodiště, správná výška a šířka stupňů, nezbytné zábradlí a v neposlední řadě, kdo vám schody vyrobí a namontuje.

Správné místo

Vhodné rozmístění schodiště a návaznosti jednotlivých místností v bytě vám usnadní nadbytečné kroky, zároveň tvoří předpoklad k efektivnímu využívání všech obytných prostor. Uvedeme si příklad, pokud v rodinném domku umístíte obytný prostor v patře a kuchyň v přízemí, stane se pravděpodobně kuchyň obytnou a prostor v patře bude užíván pouze svátečně. Dalším příkladem je koupelna v patře, vedle ložnice, která by však měla být doplněna i WC v přízemí, u obytných prostor, kde se schází rodina. Vhodné rozdělení pokojů do jednotlivých pater určuje především náš životní styl. Jiné potřeby na soukromí a tedy i na rozmístění místností má rodina s malým miminkem a jiné se studujícím potomkem.

Samotná stavba schodů

Jak postavit schody, aby se vám po nich chodilo příjemně a bezpečně? Příjemná bezpečná chůze po schodišti je dána jednak sklonem schodišťového ramene a dále i proporcemi jednotlivých stupňů. Přitom samozřejmě platí, že šířka schodů by měla být dostatečná, aby se na něj vešla celá plocha chodidla. Abyste nedělali zbytečně dlouhé či krátké kroky, což je nepřirozené a tudíž nepříjemné, měli byste se při konstrukci schodů řídit určitými doporučeními. Za ideální výšku schodů se považuje 15-18 cm, čemuž odpovídá šířka stupňů 27-33 cm. Přitom by měly být všechny schody jednoho ramene stejně široké i vysoké. Pokud potřebujete několika schody vyrovnat nerovnou výšku mezi dvěma místnostmi, je na místě použít alespoň tři schody za sebou. Jeden nebo dva schody totiž velmi snadno přehlédnete.

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnou chůzi po schodech nám zajistí zábradlí. Navíc schodiště pouze ze stupňů nám asi stavební úřad jen tak nepovolí. Ať už klasické nebo jiné, zábradlí se může stát velice zajímavým designérským prvkem v interiéru.

Originalita. Netradičním řešením je např. nahradit klasické zábradlí příčkou, která nahoře kopíruje sklon schodiště. Tak získáme další plochu pro umístění nábytku či obrazů i jiných dekoračních předmětů. Další možnosti pro netradičně pojaté zábradlí nám skýtá široká paleta materiálů, které můžeme k tomuto účelu využít.

Klasika. Někdo dá zase spíše na klasiku. Pokud je schodiště celodřevěné, předpokládá pak i jeho majitel, že zábradlí budou tvořeny pouze prvky ze dřeva. Pokud je na výrobu zábradlí použit sem tam nějaký kov, i zábradlí potom může doplňovat prvky kovové.

Zábradlí by mělo nejen ladit ke schodišti, ale vycházet i z celkového architektonického pojetí interiéru, jehož nosnou kostru schodiště tvoří. Nevyhneme se ani technickým doporučením, která nám říkají, že madlo zábradlí má být správně umístěno ve výšce 110 cm nad každým stupněm schodiště. Pokud máme malé děti, měli bychom pamatovat na jejich bezpečnost a vyvarovat se zábradlí s vodorovně umístěnými prvky, po kterých se dětem snadno šplhá. Také svislé příčky by měly od sebe být méně než 13 cm, aby jimi malé dítě neprostrčilo hlavičku.

Poslední krok

Teď už byste měli mít povědomí o všech možných praktických a technických nástrahách, se kterými se můžete setkat, a přichází vhodná chvíle, abyste se zamysleli nad tím, jakou vtisknete vašemu schodišti konkrétní formu. A proto jsme tady my, zkušená a odborná firma, která dokáže schodiště podle vašich představ vyrobit, odborně zajistit jeho montáž a dále veškerý servis s ním spojený.