Stavební povolení: co všechno potřebujete k vyřízení?

Přidáno 16. 04. 2018

Stavební povolení: co všechno potřebujete k vyřízení?

Vyřídit stavební povolení není žádný med pro nikoho, ani pro profíky kolikrát ne, bohužel.

Získání stavebního povolení vás může stát pár šedivých vlasů, volný čas, nervy, hodiny strávené ve frontě, neustále se vracení zpět na úřad, uvolňování z práce, telefon stále na uchu a mnoho dalšího.

Začátek i konec na úřadě

Ještě než začnete vůbec přemýšlet o stavbě domu, povedou Vaše kroky na příslušný stavební úřad. Musíte s ním totiž projednat stavební záměr a zjistit případná regulativa výstavby - územní plán obce.
Abyste ušetřili čas, máme pro vás výčet všech dokumentů, které budete předkládat stavebnímu úřadu. Jsou jimi:

  • Doklad o vlastnictví pozemku, na kterém budete stavět.
  • Výpis z katastru nemovitostí (maximálně 90 dní starý).
  • Souhlas všech vlastníků sousedních pozemků a staveb - musí uvést celé jméno, datum narození a podepsat vyjádření, že souhlasí se stavbou (v případě, že dům bude povolen na ohlášení stavby).
  • Stanoviska dotčených orgánů - požární ochrana, krajská hygienická stanice, životní prostředí, vyjádření obce/města, památková péče, místní pozemní komunikace, průkaz energetické náročnosti budovy, odbor dopravy (pokud pozemek nemá sjezd z obecní komunikace), může být požadováno i vyjádření Policie ČR.
  • Stanoviska vlastníků technické infrastruktury - přípojka vody, přípojka kanalizace, vsakování vody, přípojka elektřiny, plynu, sdělovacích kabelů (telefon, UPC apod.) + v případě zemních vrtů u tepelného čerpadla je potřeba vyjádření Báňského úřadu.
  • Geodetické zaměření pozemku.
  • Měření radonu na pozemku.
  • Hydrogeologický průzkum.
  • Kompletní projektová dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Věřte profíkům

Přeci jenom už pár šedivých vlasů máte a o další nechcete přijít? Pak je pro vás ideální stavba na klíč. Neváhejte nás proto kontaktovat. Ušetříme vám spoustu času a starostí a za těch pár tisíc, co můžete zaplatit, to rozhodně za to stojí. A nezapomínejte na jednu důležitou věc: "Nejdůležitější je projekt domu, na kterém se nevyplatí šetřit. Dobrý projekt Vám totiž ušetří nejen starosti s vyřizováním stavebního povolení, ale také desítky procent finálních nákladů".