Přední český výrobce stavební keramiky - RAKO

Přidáno 14. 11. 2016

Přední český výrobce stavební keramiky - RAKO

Společnost LASSELSBERGER s.r.o. patří mezi nejproduktivnější společnosti v ČR a své slovo má rozhodně i ve zbytku Evropy. Je jednou z firem, na které by měl být český zákazník opravdu pyšný.

 

Historie společnosti

Společnost existuje již více než 130 let. Její vznik se datuje k roku 1883, kdy se poprvé vybavila továrna bývalého zatopeného dolu na Rakovnicku. Výhodou je jistě i místní půda, bohatá na kvalitní jíl. Tak se tedy zrodila tradice značky RAKO, která nebyla nikdy za celou dobu svého působení přerušena. 

O velký rozvoj firmy se zasloužil Emil Sommerschuh. Ve spolupráci s českými umělci značně rozšířil sortiment a povznesl značku RAKO na světovou úroveň. Na počátku minulého století vznikaly projekty, které plně slouží dodnes a které propůjčují objektům jejich ojedinělý charakter. Jedná se například o keramickou výzdobu hotelu Imperial v Praze, majolikové obkladačky Obecního domu v Praze, vytvářející rozměrné obrazy. Významnou je také tzv. sekaná mozaika, která tvoří doslova umělecká díla v budovách lázní v Budapešti, Vídni či v budově univerzity v Sofii. 

Během druhé světové války došlo ke značnému omezení výroby. V roce 1945 došlo ke znárodnění a vzniku Rakovnických keramických závodů. Zároveň zanikla i výroba kamen a kachlů, ale díky válce byla ve zničené Evropě vysoká poptávka po keramických dlaždicích, jejichž výroba se tedy mohla začít plně rozvíjet.

 

Současnost

K další významné změně došlo v 90. letech, kdy se firma stala akciovou společností. Poslední změnou je v roce 2002 odkoupení rodinnou firmou LASSELSBERGER, a.s. z Rakouska. Když byly změny v roce 2007 dovršeny, začaly probíhat renovace firemní politiky, zmodernizoval se sortiment a přizpůsobil se současné poptávce. 

Společnost pokrývá komplexní poptávku interiérové i exteriérové keramiky značkou RAKO HOME. Značka RAKO OBJECT je naopak zaměřena na výrobky, na které jsou kladeny vysoké provozní nároky. A to vše doplňuje značka stavební chemie RAKO SYSTEM, kde najdete vše potřebné ke správné instalaci a dlouhé životnosti.

 

Pro více informací o produktech značky Lasselsberger s.r.o. (RAKO) se nebojte nám napsat nebo zavolat