Naše služby


 

STAVISERVIS spol. s r.o. realizuje veškeré stavební práce, tj. novostavby i rekonstrukce domů, chalup, penzionů, hotelů, objektů občanské vybavenosti a provozoven sloužících k podnikatelským účelům včetně zemědělských staveb. Dále provádí výstavbu telekomunikačních staveb (od roku 1996 cca 140), výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a plynofikaci obcí. Disponuje rovněž vyspělou technologií (fotovoltaická elektrárna a její realizace).


Ve vlastních dílnách zhotovují pracovníci STAVISERVISU spol. s r.o. zámečnické prvky a ocelové konstrukce nejen pro vlastní stavby, ale zejména pro zákazníky. Podobně je tomu s nákladní autodopravou a mechanizací, kde STAVISERVIS spol. s r.o. disponuje moderními nákladními automobily vybavenými hydraulickou rukou. Z mechanizačních prostředků jsou to zejména kolové i pásové bagry různých velikostí pro práce ve volném terénu i uvnitř rekonstruovaných budov.

STAVISERVIS spol. s r.o. vlastní nově zrekonstruovaný areál s novým moderním technologickým vybavením. Disponuje dostatkem kvalifikovaných pracovníků v technickohospodářských i dělnických profesích. Stabilitu firmy v regionu nejlépe dokládá skutečnost, že již více jak 20 let poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti stavebních prací - od novostaveb přes rekonstrukce veškerých budov včetně rekonstrukcí chalup, výstavbu fotovoltaických elektráren, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších, také služby v oblasti nákladní autodopravy, mechanizace, prodeje hutního materiálu, prodeje stavební keramiky, zámečnické výroby a prodeje oceli. 

Zašlete nám poptávku