Naše ISO certifikace

 

ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9002:1995 byla získána již v roce 2000 a v březnu 2005 nahrazena certifikátem ČSN EN ISO 9001:2001, který zákazníkovi zaručuje stabilitu kvality (jakosti) dodávek. Tímto certifikátem se potvrzuje shoda systému managementu jakosti pro provádění:

- pozemních, dopravních a inženýrských staveb (vodovody, kanalizace),
- kontaktních zateplovacích systémů,
- výroby a montáže ocelových konstrukcí.

 

ČSN EN ISO 14001:2005

Protože se naše společnost snaží svojí činností přispívat k ochraně životního prostředí a chce minimalizovat dopady na životní prostředí, které s její činností souvisejí, získala naše společnost v roce 2006 certifikát v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005, který dokumentuje vytvoření, zavedení a udržování systému environmentálního managementu při provádění výše uvedených prací.

 

OHSAS 18001:2008

V roce 2006 jsme rovněž získali certifikát odpovídající požadavkům OHSAS 18001:2008, který potvrzuje, že jsme zavedli a udržujeme systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu výše uvedených činností. Tato norma stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby umožnila organizaci řídit její rizika BOZP a zlepšovat její výkonnost.

 

ČSN EN ISO 3834 – 2

STAVISERVIS spol. s r.o. získal od akreditovaného orgánu certifikát, který jej opravňuje zhotovovat konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce, včetně uplatnění certifikovaného procesu svařování.

Uvedené certifikáty svědčí o konkurenceschopnosti společnosti STAVISERVIS spol. s r.o., která si klade za cíl vysokou kvalitu odvedené práce.