Stavební činnost

NOVOSTAVBY

REKONSTRUKCE

TELEKOMUNIKAČNÍ STAVBY

OPRAVY FASÁDY

ZEMNÍ PRÁCE

VODOVODY, KANALIZACE

STAVEBNÍ ČINNOST

STAVISERVIS spol. s r.o. realizuje veškeré stavební práce, (stavby, rekonstrukce, oprava fasády) tj. novostavby, výstavby rodinných domů v Jindřichově Hradci i rekonstrukce všech staveb – rodinných domů, chalup, penzionů, hotelů, objektů občanské vybavenosti, provozoven sloužících k podnikatelským účelům včetně zemědělských staveb, ale také opravy fasády domů v Jindřichově Hradci, a rekonstrukce se díky této společnosti dočkají také Vaše podlahy. Dále STAVISERVIS spol. s r.o. provádí výstavbu telekomunikačních staveb (od r. 1996 má na svém kontě cca 140 staveb), opravy fasád a další stavební výrobu, výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a plynofikaci obcí. Disponuje rovněž vyspělou technologií pro realizaci fotovoltaické elektrárny. Současně se postaráme o zámečnické a keramické práce a výrobu schodišť. 

Stavební výroba Jindřichův Hradec

Ve vlastních dílnách zhotovují pracovníci STAVISERVISU spol. s r.o. zámečnické prvky a ocelové konstrukce nejen pro vlastní stavby, ale zejména také pro cizí zákazníky. Podobně je tomu s nákladní autodopravou a mechanizací, kde STAVISERVIS spol. s r.o. disponuje moderními nákladními automobily, vybavenými hydraulickou rukou. Z mechanizačních prostředků jsou k dispozici zejména kolové i pásové bagry různých velikostí, určené pro veškeré práce ve volném terénu i uvnitř rekonstruovaných budov. 

STAVISERVIS spol. s r.o. má vlastní nově zrekonstruovaný a dobudovaný areál s novým a moderním technologickým vybavením. Disponuje dostatkem kvalifikovaných pracovníků v technickohospodářských i dělnických profesích. Stabilitu firmy v Jindřichově Hradci a celém regionu nejlépe dokládá skutečnost, že již více než 20 let poskytuje svým zákazníkům kvalitní služby na profesionální úrovni. STAVISERVIS spol. s r.o. je přední stavební firma zaobírající se výstavbou domů v Jindřichově Hradci, kontaktujte nás pro bližší informace. 

Provozní doba 
Po – Pá: 6,45 – 15,30
V případě potřeby kdykoliv

Hlavní stavbyvedoucí
Karel Boček
Tel.: +420 607 569 725
E-mail: karel.bocek@staviservis.com